lördag 4 oktober 2008

Cyberspace

Insikt, kunskap, medvetande...

frtrollning, Cyberspace, yoga,

det är, som om du sitter på en el ledning, av elektrifierad
sinnes närvaro.

techno, fyrkantens ljus, med dess fyra prickar om sig
som vakande fyrton efter fel och rätt. I formen
av kunskap och induvidualism och känsla för kärlek.

livsnågest, där endel känner vanmakt, men - med de,
med kunskap flyger på alla sinna vingar, fram till
framtiden. Kunskap och mjukvara är som vätska,
som Någon måste dricka för att han är törstig.

när börjar vi bli livsfarliga inför oss själva?

Balans, en vågskl där dess visare pekar lodätt uppåt
eller nedåt, (beroende p konstruktion) det handlar
om cyberspace. Intestelr kommunikation till
våra närmaste.

Inga kommentarer: