lördag 4 oktober 2008

olika rymder

Jag skymtar olika medvetanden; olika individuella
rapporteringar. Olika framskridanden, omedvetna
om vart andras göromål De är oberoende - och hasande
tar de sig fram till nya landvinningar. De kämpar
i en paralell ström. Likt en rest obelisk kan betyda
olika saker för vart och en av oss... För andra är
detta skrivet frihet.

Inga kommentarer: