lördag 4 oktober 2008

Tuttskåp

man börjar lätt med tutskåpen..

Man börjar lätt med tutt skåpen vars utbukning
har en slags volym. Om där emellan finns ett regelage
kan frågan gå vidare hurvida Tuttskåpshållarna har
(mjahaa) nödig vilja - man bör hitta charmen i barmen
när dessa två parametrar liksom korsar tuttskåpshållarna
kanske det rent av blir en ytterligare parameter (mjahaa)
Indianhövdingarna
kan få tuppkam och ugg ugg fjång i brallan som ett
resultat av gamla minnen med sin förhållandevis - skall vi
säga snälla mamma. Vi har här ett tutskåps inperium där
man förhållandevis har sagt att förhållandet mellan
kvinnan och mannen skulle vara lika så icke. I fallet har
de listat ut mannens svaghet och så var det klart..
Professor - Alte Gson lindeman kå kå kåtkånstatera -
djupet i dessa frågor hur tuttskåp kan ha inverkan på våra
innersta
våta drömmar.

Inga kommentarer: