lördag 4 oktober 2008

proletärerna som tär

Tär gör de som tär; i vida banor på mod lust och tanke
de där yttersta proletärerna som tär, på trägen väg -
utmärker, utmärkelserna; Så lik vår tid - då ingen moral -
Existerar; kan man med di där proletärernas yttersta
vänganden förbanna sig; tag för pannat, utsupa dem under
bordet ! Så att di där utvecklingsstördas kan i sin oas få
supa skallen till ytliga rökringar; endast anden skulle
finnas kvar.

Så likt de som inte för; sin ande. I en rikning - vars
koldioxidförgiftade realitet; är vår verklighet. Kan di
där ... få finna sig i utvecklingstörsa samtalsterapier.
I hopp om att di där prolätärerna svartsvär sin tunga mot
frusen lyckt stolpe..

/adel.

Inga kommentarer: